Privacyverklaring

Deze website wordt geëxploiteerd door Devom, gevestigd te Cuijk. Deze Privacy Statement is van toepassing op de website www.devom.nl en de Sociale Media Kanalen zoals in dit Statement vermeld. Devom bestaat uit professionele consultants die uw organisatie adviseert en ondersteunt om op het gebied van datagedrevenheid. Hierbij maakt Devom gebruik van eigen medewerkers dan wel partners uit hun netwerk. Vanzelfsprekend nemen wij de privacy van alle belanghebbenden bij ons bedrijf, zoals opdrachtgevers, sollicitanten, kandidaten en geïnteresseerden zeer serieus. De Persoonsgegevens die wij ontvangen zullen wij adequaat en zorgvuldig beschermen. In deze privacyverklaring staat vermeld hoe Devom omgaat met de persoonsgegevens die verkregen worden.

Welke gegevens verzamelt Devom?

Devom verzamelt enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsdoeleinden. Dit betekent dat per verwerking kan verschillen welke persoonsgegevens daadwerkelijk worden verzameld. De verwerkingen middels deze website of sociale media services worden hieronder omschreven:

Contactformulier via de website
Op de Devom website is er de mogelijkheid om middels een contactformulier contact op te nemen of een vraag te stellen. Indien u gebruik maakt van deze contactmogelijkheid verzamelt Devon de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Het door u toegevoegde bericht

Reden van verwerking:

 • Contact opnemen met desbetreffende persoon t.b.v. het geven van een reactie op de vraag
 • Communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak
 • Werving- en selectiedoeleinden

Wervingsprocedure
Indien u via deze website of onze sociale media kanalen in aanmerking wilt komen voor één van de openstaande vacatures, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens als voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Persoonlijke gegevens in het (indien bijgevoegde) CV document
 • Persoonlijke gegevens in de (indien bijgevoegde) motivatiebrief

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Beoordeling geschiktheid kandidaat
 • Benaderen van de potentiële kandidaat
 • Aanmaken digitaal dossier kandidaat in ons systeem
 • Communicatiedoeleinden

Bijzondere persoonsgegevens
Devom vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld geloofsovertuiging, ras, politieke voorkeur, seksuele voorkeuren of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken.

Cookies
Devom kan op deze website gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen.
Devom gebruikt cookies om tijdens uw bezoek aan de website informatie te verzamelen over het bezoek aan deze website. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de website om het gebruik van de site te evalueren. Uiteraard is dit anoniem en als totaalcijfer. Heeft u bezwaar tegen cookies? Dan kunt u via de instellingen van uw browser zorgen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing ontvangt wanneer er cookies worden verzameld.

Wie ontvangt de persoonsgegevens?
Devom gaat vertrouwelijk met de persoonsgegevens om. Enkel de belanghebbenden en bevoegden binnen Devom heeft inzage in de gegevens. De persoonsgegevens worden enkel in Nederland opgeslagen. Devom schakelt derde partijen in die persoonsgegevens verwerken t.b.v. de organisatie. Deze partijen betreft leveranciers van te gebruiken software en leveranciers van opleidingen en trainingen. Hiervoor worden verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Devom bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. In de overwegingen voor het vaststellen van bewaartermijnen nemen wij de wettelijke verplichtingen of richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens in acht.

Hoe worden persoonsgegevens beschermd?
Devom treft passende maatregelen omtrent de bescherming van persoonsgegevens. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers die belang hebben bij de persoonsgegevens welke noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Sociale Media Services
Devom maakt gebruik van onderstaande Sociale Media kanalen:

 • Whatsapp
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube

Wij willen benadrukken dat wij enkel aangeven hoe onze organisatie omgaat met de persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op hoe bovenstaande bedrijven omgaan met deze persoonsgegevens. Indien je meer informatie wilt, adviseren wij de privacyverklaring van bovengenoemde organisaties te raadplegen.

Hoe gebruik te maken van rechten van betrokkene?
Voor het indienen van het verzoek voor inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens, het indienen van bezwaar tegen gebruik van jouw persoonsgegevens of het intrekken van toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens, kan contact opgenomen worden met Devom via info@devom.nl. Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens vernemen we dit graag van u.

Disclaimer
Devom doet haar best om de juiste informatie via deze website of sociale media aan u aan te bieden. Ondanks onze grote zorg hiervoor, kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van het verspreiden of verstrekken van de informatie via de website of Sociale Media. Geen enkele van de informatie gegeven via de website of sociale media is bedoeld als advies, tenzij anders aangegeven. Devom is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie via bovengenoemde kanalen.
Devom kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 april 2024.

Vragen?

Heeft u vragen omtrent deze privacyverklaring? Dan kun u contact met ons opnemen via:
Devom B.V.
Veldzuring 4
5432 GP  Cuijk
info@devom.nl
06-81288239